2% z dane

2% z dane pre biatlonistov a bežcov na lyžiach z Ružomberka

Priniesli sme biatlon a bežecké lyžovanie do nášho okresu. Ako ŠK SKI Ružomberok fungujeme od roku 2019. Zúčastňujeme sa celoslovenských a medzinárodných podujatí v rôznych kategóriách od najmenších detí až po dospelých. Upravujeme a staráme sa o bežkárske trate pod Lúčnym hríbom v Liptovskej Štiavnici. Organizujeme pravidelné tréningy pre našich členov.

Ako nám môžete prispieť 2% z dane

Dôležité termíny:

– do 15. februára 2024 – Požiadanie zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

– do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie a podanie daňových priznaní právnickými osobami.

– do 30. apríla 2024 – Doručenie tlačív „POTVRDENIE“ a „VYHLÁSENIE“ na daňový úrad v prípade daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ.

Ak ste zamestnanec:

Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“

Vyplňte si tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ vašimi údajmi a aj údajmi o našom športovom klube (tlačivo, kde sú údaje nášho klubu ŠK SKI Ružomberok pred vyplnené si môžete stiahnuť TU). Nezabudnite tlačivo „VYHLÁSENIE“ podpísať.

– IČO: 52394930

– Právna forma: Občianske združenie

– Obchodné meno (názov): Športový klub bežeckého lyžovania a biatlonu Ružomberok

– Adresa: Na kúte 467/8, 034 01 Liptovská Štiavnica

Doručte originály oboch tlačív „POTVRDENIE“ aj „VYHLÁSENIE“ na adresu Športového klubu ŠK SKI Ružomberok osobne alebo poštou, alebo oba tlačivá zaneste priamo na daňový úrad, ktorý je v mieste vášho bydliska. POZOR!!! Doručenie si nenechávajte na poslednú chvíľu posledný termín odovzdania na daňovom úrade je 30.4.2024.

Do riadku 12 v tlačive „VYHLÁSENIE“ uveďte sumu dane, ktorú za vás zaplatil zamestnávateľ (je to suma z riadku 3 v tlačive „POTVRDENIE

Do riadku 13 napíšte 2% zo sumy uvedenej v riadku 12 zaokrúhlenú na eurocenty nadol t.j. dve desatinné čísla nadol (príklad 5,1264 zapíšte sumu 5,12)

Ak ste právnická osoba, SZČO:

Ak robíte daňové priznanie ako právnická osoba, alebo SZČO naše údaje vyplňte priamo v daňovom priznaní.

V prípade, že ste už vašimi 2% pomohli niekomu inému, ale zároveň by ste chceli pomôcť aj nám, môžete tak urobiť poukázaním vami zvolenej čiastky na náš transparentný účet: SK17 8330 0000 0022 0207 3805.

ĎAKUJEME A VÁŽIME SI VAŠU PODPORU členovia ŠK SKI Ružomberok

Tlačivo nájdete tu.