Členovia

Členovia ŠK RK

Naši členovia sa zúčastňujú rôznych športových podujatí doma aj v zahraničí, kde reprezentujú náš
klub a aj náš región. Sme pravidelní účastníci Slovenského pohára v biatlone a bežeckom lyžovaní. Už
v prvom roku nášho fungovania sme sa umiestnil v hodnotení klubov v kategóriách dospelých na 4.
mieste v Slovenskom pohári v letnom biatlone. Ako klub sme registrovaný v Slovenskom Zväze
Biatlonu (SZB) a v Slovenskej Lyžiarskej Asociácii (SLA).

Zoznam Členov